סקר עצים לתיכנון ובניה

סקר עצים הוא הערכה של בריאותם, מצבם וערכם של עצים באתר מסוים. הוא מבוצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים וכולל איסוף מידע כגון מינים, גודל, גיל, סכנות ומחלות אפשריות.

מטרת הסקר היא לספק נתונים על מנת להעריך את מצבם הנוכחי של העצים במקום, ולסייע בקביעת תוכניות ניהול עתידיות. סקר עצים  לתכנון ובניה מוגש לפקיד היערות, על מנת לקבל היתר כריתה. תפקידו של פקיד היערות הוא לאשר את העבודות שמוצעות על ידי הסוקר, לקבוע את סכום התשלום בגין הפגיעה בטבע ו/או לקבוע הוראות בנוגע לעבודה עם הטבע באתר הרלוונטי.

למי מיועד סקר עצים לתכנון ובניה?

  • מי שרוצה לבנות בית, וממתין לאישורים.
  • מי שרוצה להעביר עץ ממקום אחד לאחר.
  • עייריה, מועצה מקומית, מזכירות או ועד שרוצים לקבל היתרים לכריתה, העברה וכיו"ב.
  • מי שרוצה לכרות עץ או עצים.