סקר עצים להערכת סיכונים

סקר עצים הוא הערכה של בריאותם, מצבם וערכם של עצים באתר מסוים. הוא מבוצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים וכולל איסוף מידע כגון מינים, גודל, גיל, סכנות ומחלות אפשריות.

מטרת הסקר היא לספק נתונים על מנת להעריך את מצבם הנוכחי של העצים במקום, ולסייע בקביעת תוכניות ניהול עתידיות. סקר עצים מסייע לשמירה על מערכות אקולוגיות בריאות, זיהוי איומים פוטנציאליים לבריאות העצים, זיהוי סכנות ומפגעים פוטנציאליים כגון נפילת ענפים או מערכות שורשים חלשות, הערכת השפעות פיתוח על עצים קיימים ועוד.

למי מיועד סקר עצים להערכת סיכונים?

  • גנים, בתי ספר ומוסדות שרוצים לוודא שבטוח אצלם ולטפל בסכנות מבעוד מועד.
  • עיריות, מועצות מקומיות, מזכירות או ועד שרוצים לוודא שבטוח לקהילה ולאורחים ורוצים לטפל בסכנות אפשריות בזמן.